Ο Γάλλος Πρέσβυς στην Ελλάδα Christophe Chantepy, Πάνος Λουμάκης και Olivier Dovergne