Ο Μολυβένιος Στρατιώτης - Θέατρο Κατερίνας Βασιλάκου - 2017&2018 - Τζακ