Πεντάμορφη και το Τέρας - Θέατρο Βασιλάκου - Το Τέρας