Ρ.Στράους - Σαλώμη - Θέατρο Απόλλων, Σύρος - 2012 - Πρώτος Στρατιώτης